Histoire de l’art chinois au XXe siècle

Lü Peng (Auteur)
Somogy (Éditeur)
2013
798 pages
Relié sous jaquette
25,5 cm x 28,8 cm
Nombreuses illustrations en couleur et en noir & blanc
Ouvrage de référence faisant néanmoins l’impasse sur les artistes chinois en exil et/ou dissidents
Disponibilité et prix sur demande

(peintres, sculpteurs, graveurs, peinture, dessin, lavis, sculpture, gravure, multimedia, art video, tradition, ouvriers, paysans, militaires, sport, proletariat, proletaires, revolution, communisme, ideologie, totalitarisme, guerre, masses, socialiste, totalitaire, dictature, art officiel, propagande, politique, censure, Ecole de Shanghai, peinture chinoise traditionnelle, nouvelle peinture chinoise, Ecole de Lingnan, revolution culturelle, realisme, caricature, guerre civile, avant garde, peinture figurative, figuration, figuratif, nouvelle peinture des lettrés, neo academiques, Nouvelle Generation, pop politique, publicite, art kitsch, art conceptuel, art abstrait, abstraction, portraits, paysages, Ren Bonian, Wu Changshuo, Wang Yiting, Chen Duxiu, Chen Shizeng, Huang Binhong, Qi Baishi, Zhang Daquian, Xu Beihong, Liu Haisu, Yan Wenliang, Pang Xunqin, Lin Fengmian, Lu Xun, Fu Baoshi, Qian Songyan, Guan Shanyue, Li Keran, Shi Lu, Pan Tianshou, Liu Kuo sung, Liu Guosong, Lui Shou kwan, Lu Shoukun, Wucius Wong, Wang Wuxie, Luis Chan, Chen Fushan, Chen Danqing, Mao Xuhui, Zhang Peili, Xiamen dada, Huang Yongping, Gu Wenda, Wu Shanzhuan, Xu Bing, Liu Xiadong, Fang Lijun, Wang Guangyi, Zhang Xiaogang, Zeng Fanzhi, Zhou Chunya, Yue Minjun, Zhang Dali…)

RECHERCHE