L'encre en mouvement : Une histoire de la peinture Chinoise au XXème siècle

Sous la direction d’Eric Lefebvre & Mael Bellec (Auteurs)
Paris Musées / Musée Cernuschi (Éditeurs)
2022
254 pages
Broché avec rabats
20,9 cm x 30 cm
Nombreuses illustrations en couleur et en noir & blanc
Catalogue de l’exposition de Paris
Disponibilité et prix sur demande

(peinture, figuration, abstraction, paysages, natures mortes, portraits, encre, calligraphie, Kang Youwei, Wu Changshuo, Yao Hua, Wang Zhen, Ding Yanyong, Qi Baishi, Chen Zhifo, Yu Fei’an, Huang Binhong, Pu Ru, Fu Baoshi, Zhang Daqian, Xu Beihong, Pang Xunqin, Zhang Bide, Wu Zuoren, Lin Fengmian, Sanyu, Hua Tianyou, Pan Yuliang, Wang Shenglie, Tang Xiaohe, Cai Liang, Zao Wou-ki, Chu Teh-chun, Chuang Che, Hsiao Chin, Walasse Ting, Ma Desheng, Li Jin, Li Huasheng, Wu Guanzhong, Zhu Xiuli, Yang Jiechang)

RECHERCHE