Design japonais 1950-1995

Collectif (Auteur)
Centre Georges Pompidou (Éditeur)
1996
264 pages
Broché sous jaquette
30,8 cm x 30 cm
Nombreuses illustrations en couleurs et en noir & blanc
Catalogue de l’exposition de Paris
Disponibilité et prix sur demande

(Sori Yanagi, Riki Watanabe, Isamu Kenmochi, Shounsai Shono, Tatsuaki Kuroda, Masahiro Mori, Reiko (Murai) Tanabe, Tendo Mokko, Daisaku Choh, Saburo Funakoshi, Kenji Fujimori, Katsuhei Toyoguchi, Tadanori Yokoo, Shiro Kuramata, Tadashi Kakanishi, Katsuo Matsumura, Takeshi Nii, Arata Isozaki, Tokuji Watanabe, Shutaro Mukai, Katsuji Wakisaka, Junichi Arai, Motomi Kawakami, Issey Miyake, Katsu Kimura, Toshiyuki Kita, Fujiwo Ishimoto, Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo, Kozo Okada, Shigeru Uchida, Akiraka Takagi, Sinya Okayama…)

RECHERCHE