Continuité et avant-garde au Japon

Michel Tapié & Tôre Haga (Auteurs)
Fratelli Pozzo Editori (Éditeur)
1961
Non paginé (environ 180 pages)
Relié sous jaquette
30 cm x 28 cm
Nombreuses illustrations en noir & blanc et contrecollées en couleur
Volume 3 de l’International Center of Aesthetic Research
Ouvrage de référence sur les abstraits japonais des années 50
Disponibilité et prix sur demande

(Japon, Peinture abstraite, art abstrait, Groupe Gutai, Gutai Art Association, avant garde, années 50, années 60, Action painting, abstraction gestuelle, performance, happening, Arai, Hisao Domoto, Fujiko, Fukushima, Hinata, Norio Imai, Genishiro Inokuma, Insho, Akira Kanayama, Matsumi Kanemitsu, Toshiko Kinoshita, Tetsumi Kudo, Yayoi Kusama, Masatoshi Masanobu, Mishio, Shiryu Morita, Sadamasa Motonaga, Shuji Mukai, Saburo Murakami, Kimiko Ohara, Shigeru Onishi, Sato, Shozo Shimamoto, Kazuo Shiraga, Shoji, Yazuo Yasuo Sumi, Kenji Suzuki, Tabushi, Atsuko Tanaka, Sofu Teshigahara, Teruyuki Tsubouchi, Chiyu Uemae, Yozo Ukita, Tsuruko Yamasaki, Yanaghi, Toshio Yoshida, Jiro Yoshihara, Michel Tapié)

RECHERCHE